Luokanopettajan määräaikaiset sijaisuudet

Pedersören kunnan päivähoito- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto julistaa haettavaksi seuraavat

Luokanopettajan määräaikaiset sijaisuudet

ajalle 1.8.2017-31.8.2017 sekä 1.8.2017-31.12.2017.

Opetus tapahtuu Edsevön koulussa pääsääntöisesti luokka-asteilla 1.-2. Viransijaisuuden täyttämisessä huomioidaan aiempi kokemus kielten opetuksesta (ruotsi, englanti).

Valinnan ehtona on, että valittu toimittaa nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetussa laissa (504/2002) tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 7.4.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella: Mika Järvinen, Pedersören kunta, Päivähoito- ja opetusosasto, PL 1, 68911 Pännäinen. Lisätietoja antaa Mika Järvinen, 044-755 7603.

Päivähoito- ja koulutuslautakunta, suomenkielinen jaosto