Lekklubb för 3-5 åringar

Kållby daghem, Katternövägen 43

Tisdagar kl. 9:30-12:00.

Pris: 2 €/barn, betalas på plats varje gång.

Anmälning på måndagar kl. 11:30-12:30 på lekklubbens tel. nr. 044 7557 050.

Lekklubben är öppen varje tisdag för barn som inte använder kommunal dagvård. Max 15 barn ryms med per gång. Barnen tar med eget mellanmål som de klarar av att äta själva.Lekklubben hålls utomhus, därför är det viktigt med passande kläder som är varma, vind- och vattentåliga.
Vi startar tisdagen den 13.9 med en bekantningsdag kl. 9:30-11:00 där barnet tillsammans med föräldern får bekanta sig med klubben och oss som jobbar där.

Ta gärna kontakt om ni funderar över något!

Med vänliga hälsningar, Majvor Sandström och Camilla Enqvist

lekklubb