Läskojan stimulerar läslusten i Ytteresse skola

Ytteresse laskoja4

Eleverna i 5B i Ytteresse skola gillar skolans nya läskoja som de också bidragit till.

Ytteresse skola har byggt en läskoja till sina elever – och tre kojor till är på kommande. Kojorna sätter en guldkant på lässtunderna som skolan satsar extra på det här läsåret.

Det gick inte riktigt som planerat när Ytteresse skola deltog i tävlingen Läsklanen i fjol. Skolan skickade in en ansökan med hopp om att få 5 000 euro. Pengarna skulle räcka till två nya läskojor av en modell som skolan spanat in i en möbelaffärs sortiment.

Skolan fick 1 000 euro. Det var för lite.

– Det räckte inte ens en halv koja. Vi visste inte hur vi skulle göra, pengarna var ju avsedda för läskojor, säger rektorn Frank Hjulfors.

Han började utreda om kommunens egna snickare skulle kunna bygga kojorna. Men snickarna var fullbokade och tidsgränsen för när skolan måste redovisa hur man använt pengarna närmade sig.

Då fick Hjulfors idén att skolans egen personal kunde försöka bygga kojorna. Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist gav klartecken och Hjulfors, skolans slöjdlärare Emil Sundqvist och skolgångsbiträdet Solveig Vähäkangas satte i gång.

Ytteresse laskoja2
En regel i kojan är: Ge varandra läsro.

Nu är den första läskojan klar. Den invigdes med bandklippning på morgonsamlingen i måndags.

– Tanken är att vi ska göra totalt fyra stycken. Nu när vi gjort en vet vi hur vi inte ska göra med resten, säger Hjulfors leende.

Läskojan ska i första hand användas till läsning. Skolan har satt fokus på läsning och läsförståelse i år, och varje skoldag läser alla elever minst tio minuter. När en klass bokar in sig till kommunens bibliotek – som finns i skolbyggnaden – är läskojan automatiskt reserverad för klassen.

– På invigningen sade jag åt eleverna att man också får läsa finska i kojan, säger Hjulfors.

Läskojan har två regler: Eleverna använder den bara när läraren ger tillåtelse och de måste ge varandra läsro.

Ytteresse laskoja3
Tio elever ryms in på en våning, anser femmorna i Ytteresse skola.

Enligt rektorn ryms åtta förstaklassare in i kojan samtidigt, fyra per våning. De äldre och längre eleverna tar mera plats, så då blir det två eller tre elever per våning.

Eleverna i klass 5B är av annan åsikt. Tio pojkar klämmer med viss möda in sig på den nedre våningen. Med den dimensionen skulle alla 18 elever i klassen kunna vistas i kojan på en gång.

– Det är rekord! ropar någon i högen.

– Men nu kan ni inte läsa, påpekar Hjulfors.

Det är trots allt bekvämare när bara några elever vistas i kojan samtidigt.

Klass 5B har en speciell roll i projektet. Det var nämligen eleverna i klassen som gjorde motiveringen till varför skolan borde få pengar från Läsklanen för att utveckla sitt skolbibliotek.

Därför fick eleverna testa kojan redan innan den var invigd.

– Nu väntar vi på att få en koja till klassen, säger Hugo Lindfors.

Lärarna har nämligen bestämt att en av de fyra kojorna ska placeras i 5B, eftersom eleverna har bidragit till att skolan fått pengar.

IMG 7870

Ytteresse laskoja1
Skolgångsbiträdet Solveig Vähäkangas har målat väggarna med naturmotiv.

Det är skolgångsbiträdet Solveig Vähäkangas som målat väggarna, enligt önskemål från eleverna. Klass 5B hoppas att deras koja får samma skogsmotiv som den första.

– Det skulle passa med en älg på väggarna, säger Hugo Lindfors.

Klassläraren Linda Molander-Finell berömmer sina elevers läsmotivation.

– När de läser tio minuter per dag blir det en vana, säger hon.

Text: Malin Henricson
Foto: Jonas Thomén