Kommunens motionslotteri

Följande personer har genom lottdragning vunnit pris i motionslotteriet för perioden oktober 2017 - mars 2018: 

Andersson Britt-Inger, Andersson Robin, Björkell Ann-Britt, Bodbacka Karola, Ek Birgitta, Ena Hildegun, Finnström Bengt-Ole, Flink Ulrika, Granlund Carita, Granlund Tanja, Grön Lea, Holm Rainer, Hägg Britt- Marie, Häggkvist Stefan, Kjellman Peter, Käldström Barbro, Lassfolk Göta, Lill Gunnevi, Lillqvist Viola, Lindqvist Klas, Ljung Lena, Lund Thomas, Mård Anne-Maria, Norrbacka Chatrine, Nygård Anja, Nylund Gunda, Nylund Sture, Nystrand Birgitta, Pettersson David, Sandvik Anna, Skog Tuula, Strömbäck Maria, Södö Harry, Villman Jesper, Yliaho Katarina.

Vinsterna kan avhämtas från huvudbiblioteket, Vasavägen 1, Bennäs.

Antal prestationer per motionslåda och by