Kommunen premierar långvarig tjänstgöring

I samband med personalföreningens grötfest onsdagen den 5 december delar Pedersöre kommun ut förtjänsttecken till anställda för lång kommunal tjänstgöring.

Anställda 30 år:

fastighetsskötare Henrik Antfolk
byråtekniker Tage Back
tf. rektor/klasslärare Pia Boström
kosthållsarbetare Ann-Lis Döfnäs
fastighetsskötare Guy Edfelt
barnskötare Lilian Ena
klasslärare Christel Finne
lektor Sonja Granbacka
kosthållsarbetare Katarina Granqvist
assistent/familjedagvårdare Anette Hjulfors
siivooja Ritva Karhu
timmerman Mikael Kjellman
lektor Leena Kroksjö
klasslärare Stina Levlin
rektor/klasslärare Ann-Helen Mäkelä
förman Tore Sjöskog
barnskötare Gunnel Willfors
städare Ulla Virkama

Anställda 20 år:

kosthålls-/städchef Monika Asplund
klasslärare Anja Häggman
barnträdgårdslärare Ann-Christine Mård
skolgångsbiträde Carina Riska
biblioteksfunktionär Annette Roslund