Kommunen köper blivande hälsostationens tomt

Pedersöre köper tomten där den blivande hälsostationen i Ytteresse ligger. Kommunfullmäktige godkände köpet på måndagens möte.

Priset på den knappt 5 000 kvadratmeter stora tomten inklusive ett parkeringsområde är 39 920 euro. Säljare är Pedersörenejdens Andelsbank.

Arbetet att renovera och göra om Ytteresse affärscenter till Esse välfärdsstation startar inom kort och beräknas vara klar i mars–april 2019.

 

Kållby industriområde växer

Kommunfullmäktige har godkänt en utvidgning av detaljplanen för Kållby industriområde. Det nyplanerade området omfattar fem kvarter med totalt 13 tomter.

 

Pensionärshemmet i Purmo får förlängt arrendekontrakt

Kommunfullmäktige har godkänt att kommunen förlänger sitt hyreskontrakt med Pensionärshemmet i Purmo för 40 år framåt. De gamla villkoren i avtalet från 22.10.1981 gäller.

Föreningen äger två radhus med totalt 13 bostäder på det arrenderade området. Det förlängda arrendekontraktet gör det möjligt för pensionärsföreningen att söka en ny ägare till fastigheterna. Den nya ägaren skulle dels fortsätta med nuvarande verksamhet och dels bjuda ut lägenheterna till andra målgrupper.

Det nya arrendeavtalet gäller fram till 31.12.2058. Arrendet omfattar ca 3 490 kvadratmeter.