Kommentera landskapsplanen 2040

Österbotten är på väg att få en ny landskapsplan. Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt den 29 januari 2018 att utkastet till landskapsplan 2040 läggs fram i förbundets ämbetsverk, på webbplatsen och i kommunerna i landskapet. Planen är framlagd från den 5 februari till den 9 mars.

Landskapsplanen blir en s.k. helhetslandskapsplan som omfattar hela landskapet och dess olika samhällsfunktioner. Målsättningen är en godkänd plan i slutet av år 2019. Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner.

Använd den digitala karttjänsten

Lämna en öppen kommentar på planutkastets karta