Kappsäck full med stimulerande ordkonst

ordkonst kappsaeck
Den spännande ordkonstkappsäcken.

Den här kappsäcken är redo för äventyr runt om i Pedersöre. Den innehåller språkstimulerande pedagogiskt material – Pedesi ordkonst – som skolor i kommunen kan låna för att hjälpa sina elever att fantisera och hitta på.

Innehållet bygger på berättelsen om kusinerna Petra och Sören och deras magiska resa i sin hemkommun Pedersöre. Berättelsen kombinerar fantasi och verklighet, fakta och fiktion, historia och nutid. De historiska platserna som finns angivna i berättelsen finns i verkligheten i Pedersöre.

Med hjälp av ordkonstens enkla och roliga metoder ger materialet nya infallsvinklar och öppnar dörrar för språkstimulerande och fantasieggande arbete i skolan. Tillsammans kan elever och lärare låta fantasin flöda och eleverna uppmuntras till att leka med språket.

Det är två lärare, Katarina Sundkvist och Lillemor Andersson-Kanckos, som utarbetat materialet.

Kappsäcken har sin hem i huvudbiblioteket i kulturhuset Ax och kan bokas via specialbibliotekarie Lisa Ahlvik. Just nu är kappsäcken på besök i Lepplax skola.