Jordbrukare

Förskott på nationella husdjursstöd

Ansökan om förskott på de nationella husdjursstöden har öppnats i Vipu-tjänsten och bör inlämnas senast 23.3.2016. Förskottet kan också sökas till pappers med blankett 139.

Temporärt tilläggsstöd

Temporärt tilläggsstöd kan ansökas på blankett 459 senast 31.3.2016. Temporärt tilläggsstöd till skuldsatta gårdar är en del av det krispaket till jordbruket som syftar till att underlätta gårdarnas ekonomiska ställning i en försämrad ekonomisk situation. Stödet kan sökas av jordbrukare som bedriver jordbruk och trädgårdsodling, oavsett produktionsinriktning.

Ansökningarna skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet. Blanketterna finns på www.suomi.fi

Pedersörenejdens landsbygdsnämnd