Jobba på eftis

Är du intresserad av att jobba inom skolans eftermiddagsvård.  Vi behöver mer personal inför läsåret 2018 -2019 för eftis verksamheten i Pedersöre kommun.

Behörighetskraven för eftisledare  i enlighet förordningar som getts om. Är du intresserad eller har arbetserfarenhet av branschen ta kontakt.

Tag gärna kontakt med

Yvonne Borgmästars

Ledare för förskola och eftermiddagsverksamhet

Tel 06 7850204, 0447557675

yvonne.borgmastars@pedersore.fi