Istider för allmänheten

Idrottsbyrån erbjuder följande avgiftsfria istider för allmänheten vid AW Arena i Bennäs under höstlovet 2014:

Torsdag 16.10 kl. 10.00–12.00 utan klubba, kl. 12.00–14.00 med klubba
Fredag 17.10 kl. 10.00–12.00 utan klubba, 12.00–14.00 med klubba
Lördag 18.10 kl. 13.00–14.00 utan klubba, 14.00–15.00 med klubba

Se närmare på www.ifklepplax.fi

Förfrågningar till idrottssekreterare Leif Harjulin, tel. 785 0281 eller fastighetsvärd Andreas Forsman, tel. 044-085 0966.

Idrottsbyrån