Inga skatteförändringar är aktuella inför 2019

Kommunstyrelsen föreslår inga skattehöjningar inför budgetåret 2019.

Förslaget inför måndagens möte är att kommunfullmäktige fastställer inkomstskatteprocenten på nuvarande nivå, det vill säga 20,5.

Också fastighetsskatten kan enligt kommunstyrelsen ligga på samma nivå som nu. Förslaget lyder:

Allmän fastighetsskatteprocent: 0,93
Stadigvarande bostadsbyggnad: 0,55
Övriga bostadsbyggnader 1,15
Obebyggda byggplatser –
Allmännyttiga samfund 0,00
Kraftverk 2,85.