Informationsmöten i Lillby och Östensö

Pedersöre kommun inbjuder till informationsmöten om revideringen av delgeneralplanerna för Östensö och Lillby samt uppgörande av detaljplan för Östensö nya bostadsområde:

Onsdag 1 oktober 2014 kl. 16.00–17.00 vid Östensö skola
Onsdag 1 oktober 2014 kl. 18.00–19.30 vid Purmo skola i Lillby

Ett planutkast presenteras samtidigt. Markägare och övriga intresserade uppmanas besöka mötet.

Vid frågor kontakta planläggare Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 785 0324 eller 050-554 5725.