Information om hemmaröstning

Enligt lagen får en röstberättigad förhandsrösta hemma, om hans rörelse- eller funktionsförmåga till följd av gravt handikapp eller en långvarig sjukdom är så begränsad att han inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till förhandsröstnings- eller röstningsstället.

Hemmaröstning sker under förhandsröstningsperiodens vardagar, dvs. tidigast den 29 mars och senast den 4 april 2017. Hemmaröstningen kan förrättas endast i den kommun som antecknats som den röstberättigades hemkommun i rösträttsregistret.

Den som vill förhandsrösta hemma, och enligt lagen har rätt att göra det, skall senast tisdagen den 28 mars 2017, före kl. 16.00 anmäla detta skriftligen till centralvalnämnden i Pedersöre, adress: PB 1, 68911 Bennäs, per telefon 7850 111 eller per e-post till carola.backman@pedersore.fi.