Information angående dagvårdsservice sommaren 2017

Dagvårdsavgifter                                                                                                                                            

Inga ändringar eller korrigeringar sker under sommaren, ny kontakt till dagvårdens kansli i augusti.
Dagvårdens kanslist i arbete på dagvårdskansli t.o.m. 6.7.2017 och återkommer i jobb fr.o.m. 7.8.2017.

Dagvårdsplatser                                                                                                                                                  

Elektronisk ansökan kontinuerligt, blanketter på kommunens hemsida. Ansökningarna behandlas när ledaren för dagvårdsservice återkommer i arbete 1.8.2017.
Ändringar i dagvårdsbehovet inlämnas elektroniskt.
Blanketter på kommunens webb plats under Utbildning och barnomsorg.

Nya dagvårdsplatser som bör beviljas inom 2 veckor p.g.a. föräldrarnas arbete sköts via det sommaröppna daghemmet. Den ansvariga på enheten har rätt att bevilja en tillfällig dagvårdsplats.  Beslut görs när ledaren för dagvårdsservice återkommer i arbete 1.8.2017.

Sommaröppet daghem:

Hoppetossan daghem i Sandsund
Tfn: 044 7557045

Dagvårdsenheterna är stängda måndag 31.7 och tisdag 1.8 p.g.a. personalens fortbildnings- och planeringsdagar.
Familjedagvårdarna i arbete 1.8 med egen barngrupp

Kommungården är stängd 10- 28.7.