Infomöte om en ny skola i Östensö-Bennäsområdet

Pedersöre ordnar ett informations- och diskussionstillfälle om planerna kring Bennäs-Östensö skola i Anderssénsalen i Sursik skola, torsdagen den 14 februari klockan 19–21.

Under mötet informerar och presenterar kommunens tjänstemän bakgrunden till och nuläget för en gemensam skola.

Deltagarna har möjlighet att kommentera planerna och komma med egna förslag.

Inbjudan riktas till föräldrar som har barn under skolåldern i Bennäs- och Östensö-området samt till förtroendevalda i kommunen.

Kaffeservering.

Anmäl om deltagande senast 6.2.2019 till katarina.barkar@pedersore.fi

Meddela eventuell diet i samband med anmälan.

Välkommen!