Industrihall till salu

Fd. Landolahallen i Sandsund säljes. Totalt ca 1 750 m2 våningsyta varav ca 1 300 m2 varma utrymmen. Utrymmena är uthyrda. Hallen säljs i befintligt skick. Till anbudet bifogas en redogörelse för köparens utvecklingsplaner för fastigheten.

Anbud senast 4.2.2016 till adressen ”Anbud Landolahallen”, Pedersöre kommun, PB 1, 68911 Bennäs. Säljaren förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud.

Tilläggsuppgifter: Kjell Gripenberg, tel. 785 0111/ 050-554 5724.