Meddela om idrotts- och kulturprestationer 2018

Kultur- och idrottsnämnden premierar idrottare eller idrottsföreningar i Pedersöre som erhållit minst FM-medalj.

Tävlingen bör ha varit en officiell mästerskapstävling i åldersklasser för 14 år och äldre. Idrottaren bör vara bosatt i Pedersöre eller tillhöra en förening i kommunen.

Personer eller grupper som är aktiva inom kulturfältet och som med goda framgångar deltagit i nationella eller internationella tävlingar premieras också av kultur- och idrottsnämnden.

Idrottsprestationer samt kontaktuppgifter meddelas till idrottssekreterare leif.harjulin@pedersore.fi eller telefon 7850 281, kulturprestationer meddelas till kulturchef ulrika.stenmark@pedersore.fi eller telefon 7850 284 senast 23.11.2018.

Premieringen sker 30.1.2019 i kulturhuset AX. Kallelse utskickas senare.