Idrotts- och kulturprestationer 2016

Idrottare eller idrottsföreningar i Pedersöre som har fått minst FM-medalj premieras av kommunen. Tävlingen bör ha varit en officiell mästerskapstävling för åldersklasserna 14 år och äldre. Idrottaren ska vara bosatt i kommunen eller tillhöra en förening i den samma.

Personer eller grupper i Pedersöre som är aktiva inom kulturfältet och som med goda framgångar har deltagit i nationella eller internationella tävlingar premieras också av kommunen.

Idrottsprestationer meddelas till idrottssekreterare leif.harjulin@pedersore.fi, tfn 785 0281 och kulturprestationer meddelas till kulturchef ulrika.stenmark@pedersore.fi, tfn 785 0284 senast 31.10.2016.