Hur ser framtidens Österbotten ut för dig?

Förändringsledarna för landskapsreformen i Österbotten - Göran Honga, Jukka Kentala och Varpu Rajaniemi - ordnar ett informationsmöte

Tisdag 28.3.2017 kl. 17.30 - 20.30 vid Sursik skola, Sursikvägen 43, Bennäs

Anmälningar till infokvällen senast den 21 mars. Infokvällen är öppen för alla.

Program:

Kaffeservering från kl. 17.30

  1. Helhetsbild och tidtabell för landskaps- och vårdreformen
  2. Centrala frågor och avgörande punkter för landskapsreformen
  3. Centrala frågor och avgörande punkter för vårdreformen
  4. Deltagande och påverkan
  5. Ekonomiska regionens anförande
  6. Diskussion
  7. Andra aktuella ärenden