Handikapprådet ser på ärenden ur de funktionshindrades perspektiv

Handikappradet

Handikapprådet kan ge nya infallsvinklar på beslutsfattandet.

Kommunens handikappråd lyfter fram utmaningar och problem som medlemmarna själva eller andra i samma situation stöter på i samhället eller inom kommunens verksamhet. De kan ge helt nya infallsvinklar när kommunen planerar att bygga en ny fastighet.

Ann-Britt Mattbäck har suttit med i handikapprådet i över 20 år. Hon tycker att handikapprådets synpunkter blivit allt bättre hörsammade under åren.

– Förr trodde man inte att vi hade så stora behov, säger Mattbäck, som i handikapprådet representerar föreningen Norra Österbottens svenska synskadade.

Rådets medlemmar representerar föreningar vars medlemmar har olika former av funktionsnedsättningar. Social- och hälsovårdsnämnden är också representerad i form av Helena Berger, medan ordförande Camilla Roslund-Nordling är kommunstyrelsens representant och Johnny Nylund företräder kommunens byggnadstillsynsbyrån.

Just biträdande byggnadsinspektörens medverkan är viktig. När Mattbäck kom med i rådet gick man igenom alla kommunens byggnader och påpekade saker som var bakvända: bristfällig belysning, bristen på wc för personer med funktionsnedsättning och andra detaljer som gör att en byggnad är svårtillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar.

När kommunen numera ska bygga en ny fastighet, till exempel en skola, går handikapprådet igenom ritningarna och ger förbättringsförslag vid behov.

– Det kan handla om små saker. De som inte använder rullstol tänker inte på att dörren måste vara en meter bred, säger Seppo Soininen från Jakobstadsnejdens invalider.

Färgsättningen i ett rum är en sak som en person med bra syn inte fäster sig vid medan det spelar stor roll för en person som har nedsatt syn.

– Och har man en glasdörr ska glaset vara markerat, säger Mattbäck.

Summa summarum handlar rådets uppgift om intressebevakning. Rådet har en rådgivande roll och ger ofta utlåtanden, till exempel till social- och hälsovårdsverket.

Ordförande Camilla Roslund-Nordling tycker att rådets sammansättning ganska bra täcker upp de olika intressegrupper som finns.

– Det är fritt fram att komma med synpunkter och förslag till oss, om det finns någon fråga man brinner för, säger hon.

Handikapprådet 1.6.2017–31.5.2021
Camilla Roslund-Nordling (ordförande), Ann-Britt Mattbäck (vice ordförande), Helena Berger, Karl-Erik Häggblom, Helmer King, Seppo Soininen, Johnny Nylund (biträdande byggnadsinspektör), Ann-Kristin Snellman.

Text: Malin Henricson
Foto: Nathalie Lindvall