Kulturavdelningens personal på hälsodag 16.3

Måndagen 16.3 är biblioteken i Bennäs, Kyrkoby, Purmo, Ytteresse och Överesse stängda p.g.a personalens hälsodag.

MI kansliet betjänar 9 - 11