Grusning av enskilda vägar

Tekniska nämnden begär in anbud för grusning av enskilda vägar i Pedersöre kommun för åren 2017-2019.

För grusning av vägarna används krossgrus 0-16, bergs- eller naturgrus som uppfyller de materialkrav som ställs för ändamålet. Förteckning över vägar och materialmängd fås från tekniska avdelningen i Bennäs.

Ungefärlig årlig åtgång för de olika områdena är:

- Ytteresse, Överesse, Bäckby                 2210 t

- Lappfors                                                   560 t

- Sundby, Karby, Kyrkoby                        850 t

- Bennäs, Lövö, Östensö, Katternö,

    Kållby, Edsevö, Forsby                        2740 t

- Lepplax                                                    980 t

- Purmo                                                     4670 t

Entreprenören ska lämna in utdrag ut tilaajavastuu.fi eller motsvarande. De chaufförer som utför grusningen bör ha förarkompetenskort.

Slutna anbud lämnas senast måndagen den 13 februari 2017 till Pedersöre kommun, tekniska avdelningen, PB 1, 68910 Bennäs. Märk kuvertet  "grusning av enskilda vägar". Kommunen förbehåller sig rätten att anta eller förkasta givna anbud.

Mera info ger Stefan Hellund, tel. 785 0323, stefan.hellund@pedersore.fi