Glädjespridarnas nya hemsida

Nu lanserar projektet Glädjespridarna sina nya webbsidor www.gladjespridarna.fi.

Glädjespridarna är ett gäng som skapar levande kultur inom vård och omsorg och de program som ordnas är riktade till klienter, närstående och personal. Kultur ger ljus i tillvaron samtidigt som den skapar värdefulla möten. Att delta i kulturliv är en viktig friskfaktor, nästan en mänsklig rättighet. I samarbete med olika aktörer/artister anordnar Glädjespridarna regelbundet underhållning på olika vårdplatser i nejden. Vi erbjuder högklassig underhållning även till daghem och skolor inom kommunen. Många av våra programpunkter passar mycket bra för publik i alla åldrar. Du som privatperson, representant för företag eller förening kan också boka underhållning till ert evenemang via oss.

Välkomna att bekanta er med vårt ständigt ökande programutbud och kontakta oss gärna för mera info.

Detta projekt genomförs med stöd från Aktion Österbotten, Ely-centralen samt Svenska Kulturfonden. Projektet drivs av Pedersöre kommun och som projektledare fungerar Dennis Rönngård.