Frågeformulär

Planläggaren kommer under vintern och våren 2018 att påbörja en inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i Ytteresse genom att fotografera och dokumentera intressanta objekt. Ägarna till objekten kommer att kontaktas. Inventeringen ska ligga till grund för revideringen av delgeneralplanerna i Ytteresse.

Om du har information om Ytteresses historia som är länkad till en viss byggnad eller miljö eller om du äger en byggnad som du tycker är historiskt viktig eller har betydelse för bymiljön, hör gärna av dig till anna-karin.pensar@pedersore.fi eller ring 044-755 7619. Du kan också fylla i vårt frågeformulär.