Fortbildningssekreterare

Vi söker en initiativrik och samarbetsinriktad

FORTBILDNINGSSEKRETERARE
för fortbildningsprogrammet
SE BARNET

Mer information finns på www.ostrobotniajob.fi eller fås av Kronoby kommuns dagvårdschef Carina Ahlström, tel. 050 3045 021

Ansökan och CV skall lämnas in elektroniskt via www.ostrobotniajob.fi senast 3.9.2014 kl. 15.00

SeBarnet