Fortbildningsdag för bibliotekspersonalen

Stängt måndagen 11.8. p.g.a fortbildning på alla bibliotek och utlåningsstationer.