Förslag till skyddsplan för grundvattenområden

Skyddsplan för grundvattenområden och preliminär restaureringsplan för marktäktsområden i Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad.

Skyddsplanen för grundvattenområden i Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad har utarbetats under åren 2012-2013 inom ett ERUF-projekt vid Österbottens vatten och miljö rf. Kommunvisa informationstillfällen för allmänheten har ordnats under april 2013 och planen har omarbetats enligt responsen. Utlåtande har begärts av kommunerna.

Skyddsplanen kan läsas här>