Förlossningarna vid Malmska upphör

I enlighet med social- och hälsovårdsnämndens beslut kommer förlossningsverksamheten av avslutas i Jakobstad i slutet av maj. Sista möjliga förlossningsdatum är 28.5.2014. De sista patienterna från avdelningen blir utskrivna 30.05.2014 kl. 15:00.

Mödra- och gynekologiska poliklinikens verksamhet fortsätter som tidigare. Den finns fr.om. 05.05.2014 i nya utrymmen i flygeln på vån 5 (tidigare dagkirurgins utrymmen). Tillsvidare ingen förändring i telefontider eller –nummer.

Läs mera på social- och hälsovårdsverkets webbsida.