Förfrågan inför Förskolans läroplan 2016

Arbetet med Förskolans läroplan 2016 i Pedersöre är på gång. En viktig del i arbetet med läroplanen är vårdnadshavarnas och personalens delaktighet. I Grunderna för förskolans läroplan betonas 7 kompetens områden.

För att få reda på vad ni som vårdnadshavare/ personal/politiker har för tankar om vad som behöver betonas inom dessa områden sänder vi ut följande enkät.

Fyll i förfrågan inför Förskolans läroplan 2016 via följande länk

https://www.webropolsurveys.com/S/24440B3DEEEEB8E4.par

Tusen Tack för er medverkan

Förskolans läroplans grupp; Yvonne Borgmästars, Maria Snårbacka, Ann-Britt Forsblom