Förslag: Tummeliten överförs till Kållby daghem

tummeliten
Verksamheten i Tummeliten (överst) ska enligt planerna flytta in i Kållby daghem (nere till vänster). Förskolan flyttar då till gamla Flynbo daghem (nere till höger).

Kommunen planerar att överföra verksamheten i det tvåspråkiga daghemmet Tummeliten i Edsevö till Kållby daghem från och med augusti 2019. Kållby förskola flyttar i så fall till fastigheten Flynbo.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik föreslår att kommunen omorganiserar den småbarnspedagogiska verksamheten i Edsevö och Kållby.

Nyordningen går i korthet ut på att verksamheten i Tummeliten i Edsevö flyttar till Kållby daghem.

Kållby daghem ska enligt nämndens förslag i sin tur utveckla tvåspråkiga lärmiljöer.

För att det här ska bli möjligt, flyttar Kållby förskola ut från Kållby daghem och in i fastigheten Flynbo från och med höstterminen 2019. Före det ska Flynbo genomgå en lättare renovering och anpassas enligt förskoleverksamhetens behov. Flynbo användes som daghem och förskola fram till 2011.

Det finns flera faktorer som bidrar till nämndens förslag. En orsak är att fastigheten Edsevögården, där Tummeliten finns i dag, borde renoveras. Renoveringen har funnits med i kommunens investeringsplan i flera år. Men kommunen har inte vidtagit några åtgärder eftersom det är osäkert hur behovet av småbarnspedagogik kommer att utvecklas.

I stället har det funnits andra planer för Edsevöområdet. Under det här året har kommunen undersökt möjligheten att utveckla ett tvåspråkigt lärcenter som skulle integrera småbarnspedagogiken, förskolan samt Edsevö skola och Edsevön koulu i en och samma fastighet. På grund av sviktande elevunderlag och andra, högre prioriterade projekt kommer lärcentret troligen inte att förverkligas de närmaste åren. Projektet Edsevö lärcenter finns ändå fortsättningsvis med i framtidsplanerna och utreds vidare.

Därför går kommunen in för att i det här läget överföra Tummeliten till Kållby.

I dagsläget har Tummeliten en tvåspråkig syskongrupp för barn i åldern 1–5 år. Daghemmet har sexton inskrivna barn, men på grund av deltidsvård varierar mängden närvarande barn under veckan.

Kållby daghem/förskola har i sin tur tre avdelningar: en avdelning för 1–2-åringar, en avdelning för 3–5-åringar och en förskolegrupp.
Avdelningen för 3–5-åringar är fullbelagd. Men genom att flytta förskolan till Flynbo frigörs plats för en avdelning med 24 barn i åldern 3–5 år.

Hemservicen, som i dag hyr in sig i Flynbo, flyttar ut den sista april 2019.

Det kostar i grova drag 60 000 euro att renovera och anpassa Flynbofastigheten för förskolans behov.

Den tvåspråkiga personalen vid Tummeliten erbjuds i första hand jobb i Kållby daghem, men också Hoppetossan daghem i Sandsund är en möjlighet.

Föräldrar till barn i Tummeliten daghem har informerats om kommunens planer.

Det slutgiltiga beslutet om omorganiseringen fattas i samband med budgeten för 2019.

Text & foto: Malin Henricson