Förbättring av stamväg 68

Vägplanen för stamväg 68 mellan Edsevö – Jakobstad omfattar bl.a. en förbättring av Edsevö trafikplats, byggande av en ny trafikplats vid Granholmen samt renovering av de smala åbroarna och viadukten vid Fiskars. Skisserna finns till påseende på kommuns webbsidor.