Följande befattningar ledigförklaras inom småbarnspedagogisk verksamhet, 1-5 år

Barnskötare, Dressinen daghem
Heltid. 2.8.2018- tillsvidare

Barnskötare, Bamse daghem, 2-5 års grupp
Heltid. Vikariat. För tiden 2.8.2018 -31.12.2018 med eventuell förlängning

Barnskötare, Sandskutan daghem, 1-3 års grupp
Heltid. Vikariat. För tiden 2.8- 31.12.2018

Barnskötare, Dressinen daghem (husvikarie)
Deltid, 30h/v. För tiden 2.8.2018- 31.5.2019,
Fungerar som vikarie för personalens ledigheter i Dressinen daghems alla grupper.

Barnskötare, Hoppetossan daghem (husvikarie)
Deltid. 30h/v. För tiden 2.8.2018- 31.5.2019.
Fungerar som vikarie för personalens ledigheter i Hoppetossan daghems alla grupper, varav en grupp är finskspråkig.

Ansökan sker via www.ostrobotniajob.fi

Närmare uppgifter om befattningarna på daghemmen ger Catarina Herrmans. Tfn 7850 201/ 044-5850 201 eller respektive daghems föreståndare.

 Ansökan skall vara avdelningen för utbildning och småbarnspedagogik tillhanda senast 17.5, kl. 15.00 2018.