ELHO årets företagare 2014

Pedersöre kommuns traditionella företagarmiddag ordnades i år vid Uffes Mat & Café i Purmo. Över 120 företagare hade samlades i kvarnen vid Stinasholmarna. Företagarpriset som utdelas i samband med företagarmiddagen gick i år till Oy El-Ho Ab. Näringslivsdelegationens motivering till valet av pristagare är:

Företagarpriset 2014 ges till ett familjeföretag som drivs av andra generationens företagare. Företaget har utvecklats från ett litet lokalt företag till ett exportföretag med kunder i alla delar av världen. I nära samverkan med sina kunder har företaget utvecklat produkter som gör det till en föregångare i sin bransch. Genom ett långsiktigt samarbete med kunderna och en genuin förståelse för kundens problem lyckas företaget behålla sitt tekniska försprång och göra österbottniskt konstruktörskunnande till en exportvara. Samtidigt bidrar företaget till effektiveringen av sina kunders verksamhet. Företagets samhällsekonomiska betydelse är därigenom långt större än vad antalet anställda och underleverantörer ger vid handen.

Tidigare pristagare:
2013   Kjellman&C:o
2012   LKI Käldman
2011   Finells Transport
2010   Vikströms plåtslageri
2009   Solving
2008   Ekeri
2007   Erikssons
2006   Boströms Bageri
2005   B. Portin
2004   Sundström Ab
2003   Esse Läkartjänst