Duo jagar energibovar i kommunens fastigheter

fastighetsskoetare ovejoel
Ove Klemets och Joel Kackur håller koll på automatiken i fastigheterna via dator, surfplatta och telefon.

Två av kommunens fastighetsskötare, Joel Kackur och Ove Klemets, har ett specialuppdrag vid sidan av sina normala sysslor. De har ett övergripande tekniskt ansvar – och försöker speciellt lokalisera energibovar i fastigheternas automatik.

I takt med att den tekniska utvecklingen går framåt krävs allt mer kunskaper för att man ska hålla sig uppdaterad med hur ventilations- och värmesystemen fungerar. För en enskild fastighetsskötare är det nästan omöjligt att hålla koll på alla finesser.

I Pedersöre har fastighetsavdelningen och tekniska nämnden löst det här genom att utse två fastighetsskötare med tekniskt ansvar. Det handlar om Joel Kackur och Ove Klemets som båda har ett brett intresse för uppgiften.

Ett av deras ledord är energioptimering, vilket innebär att de regelbundet går igenom kommunens alla fastigheter och kontrollerar att automatiken är rätt inställd i förhållande till årstiden och hur fastigheterna används.

– De ska hitta energibovar och minimera energitillgången, säger fastighetsavdelningens förman Tore Sjöskog.

Det kan hänga på små enkla saker. Joel Kackur identifierade till exempel en onödig energiläcka i Sportishallen på Sursikområdet. Där gick ventilationen för fullt dag som natt, också när hallen inte användes.

– Numera har vi behovsstyrd ventilation med hjälp av en närvarosensor, säger Sjöskog.

Tidigare köpte kommunen in energiuppföljningstjänster av ett företag. Sjöskog tycker det är bättre att kommunens eget folk sköter övervakningen, eftersom fastighetsskötarna känner fastigheterna och vet hur de fungerar. På sikt ska det resultera i lägre kostnader för energiåtgången.

fastighetsskoetare dator1
Via ett dataprogram kan de till exempel se temperaturen i de olika rummen på en avdelning i Pedersheim.

Kackur och Klemets använder dataprogram för att via sina skärmar – på dator, surfplatta eller i telefon – hålla koll på fastigheterna. Vanligtvis har de en genomgång varje morgon och kontrollerar om det uppstått nya larm som måste åtgärdas.

– Det kan komma alarm om att det är för kallt eller för varmt i ett rum i Pedersheim. Vi måste hitta orsaken: handlar det om fel i ventilationen eller i värmesystemet? säger Kackur.

Via dataprogrammet kan de utesluta vissa fel. De kan till exempel gå in och kolla vilken lufttemperatur fläkten blåser in i rummet. Men om allt ser normalt ut i fråga om värme- och ventilationsinställningar måste felet finnas i rummet.

– Då tar vi kontakt med den ansvariga fastighetsskötaren som får gå till rummet och kolla, säger Kackur.

Det är först i fall den ansvariga fastighetsskötaren inte lokaliserar problemet eller kan åtgärda det som de åker ut till problemstället.

– I sista hand tar vi hjälp utifrån, säger Klemets.

Enligt Sjöskog är fastighetsskötarna duktiga på att reda ut många situationer på egen hand.

– Vi är föregångare på många sätt. Vi gör mycket sådant som andra kommuner köper utifrån, säger han.

Text och bild: Malin Henricson