Du har en röst

Du bestämmer vem i din hemkommun som ska besluta om de frågor som gäller din kommun och din närmiljö.  Genom att rösta kan du påverka i frågor som gäller t.ex. undervisning och dagvård, gatu- och vägunderhåll, Kommunalval Staempel 01 0 0ungdomsverksamhet, bibliotek, idrottsanläggningar, kommunens bostadsområden osv.  Utnytta din röst och rösta i kommunalvalet söndag 9.4, eller rösta på förhand 29.3 - 4.4. Du kan förhandsrösta på alla förhandsröstningsställen i hela landet. På valdagen röstar du på det röstningsställe som anges på det meddelandekort som har postats till alla röstberättigade.

Läs mera på www. kommunalval.fi

Info om röstningsställen i Pedersöre och kandidatlistor