Enkät till vårdnadshavarna vid Dressinen daghem/förskola

Vårdnadshavarna till barnen vid Dressinen daghem/förskola ombeds svara på en enkät om hur de upplever verksamheten vid enheten. Enkäten ifylls elektroniskt på http://www.webropolsurveys.com/dressinen.net

Be om lösenord från enheten! Sista dagen för att svara på enkäten är 29.2.2016. Tack för era åsikter!