Dikningsstämma

Dikningsbolaget för Holmbäcken med flera i Kållby och Edsevö byar håller stämma den 24 augusti 2017 vid kommungården i Bennäs. Stämman som hålls i gamla sessionssalen påbörjas kl. 15.00.

Ärenden som behandlas är:

  • Dikningssammanslutningens konstituerande
  • Val av ombudsmän
  • Beslut om åtgärder
  • Beslut om förskott och andra avgifter
  • Övriga ärenden

Tilläggsinformation: Jan Käldman, tel. 050 0448231 eller Hans Björklund, tel. 050 5545726.