Detaljplan med handel i Edsevö ska uppdateras

Pedersöre har haft som mål att utveckla Edsevö handels- och industriområde till ett centrum för industriverksamhet och handel. När det gäller industrier har planerna förverkligats bra, medan handelsetableringarna har uteblivit.

Numera är detaljplanen dessutom inaktuell eftersom den möjliggör betydligt mer affärsbyggnader än den nuvarande lagstiftningen tillåter.

Därför har kommunstyrelsen beslutat att detaljplanen ska revideras. Samtidigt kan man komma åt problem med trafiksäkerheten både på området och till och från området.