Dags för höstens studentskrivningar

IMG 2082 1
Biträdande rektor Monika Eklund-Laurila går igenom rutinerna med lektorn Tommy Joensuu och IKT-ansvariga Lukas Haasiosalo inför måndagens studentskrivningar.

På måndag börjar allvaret för de studerande som deltar i höstens studentskrivningar i Pedersöre gymnasium.

Först ut är modersmålets läskompetens, som 18 studerande skriver i PG.

På onsdag är hela 72 studerande anmälda till provet i engelska.

Den här hösten är det bara matematikprovet som skrivs på gammalt sätt, på papper. Alla andra prov är elektroniska.

På fredagen testade biträdande rektor Monika Eklund-Laurila systemet för lära sig rutinerna. Hela Anderssénsalen är fredad mark under den tid studentskrivningarna pågår. Salen är full av bord och kablar i långa rader.

– Det är kilometervis med kablar här, säger kommunens IKT-ansvariga Lukas Haasiosalo.

Proven startar klockan 9 på morgonen, men redan en timme tidigare ska de studerande vara på plats. Eklund-Laurila har vid det laget startat upp huvudservern och reservservern och förberett det tekniska.

– Vi har två servrar för om den ena kraschar så finns all data i den andra, förklarar lektorn Tommy Joensuu.

Det kommer också att finnas reservdatorer som tas i bruk om deltagarnas egna datorer strular.

Höstens studentprov

Månd. 17.9 Modersmålet, läskompetens
Onsd. 19.9 Främmande språk, lång lärokurs (engelska)
Fred. 21.9 Religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi, hälsokunskap
Månd. 24.9 Främmande språk, kort lärokurs (engelska, franska, spanska, tyska, ryska, italienska, portugisiska, latin, samiska)
Tisd. 25.9 Modersmålet, skrivkompetens
Torsd. 27.9 Andra inhemska språket, lång och medellång lärokurs
Fred. 28.9 Psykologi, filosofi, historia, fysik, biologi
Månd. 1.10 Matematik, lång och kort lärokurs (på papper)