Chef för tekniska verket

Pedersöre kommun lediganslår tjänsten som

CHEF FÖR TEKNISKA VERKET

Tekniska chefen har det administrativa huvudansvaret för tekniska avdelningen, fungerar som beredare och föredragande för de ärenden som handläggs av tekniska nämnden, ansvarar för uppgörande och uppföljning av underhålls- och investeringsbudgeter, sköter kontakter till myndigheter, övervakar avdelningens upphandlingar och undertecknar avtal.

Tekniska chefen representerar avdelningen i kommunens ledningsgrupp.

Tjänsteinnehavaren förväntas inneha god social kompetens och utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket och god förmåga att använda finska språket.

Behörighetskrav är lämplig högskoleexamen. Lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Tjänsten besätts om möjligt 1.12.2014 med 6 mån. prövotid. Innan tjänsten tillträds ska godtagbart läkarintyg inlämnas.

Närmare upplysningar om tjänsten ger kommundirektör Stefan Svenfors tel. 050-512 0420 eller tekniska verkets chef Ingmar Ek tel. 050-554 5720.

Ansökan med CV och språkintyg inlämnas senast 10.10.2014 kl. 15.00 till Pedersöre kommun, kommunstyrelsen, PB 1, 68911 Bennäs. Märk kuvertet ”Teknisk chef”.

Kommunstyrelsen