Byggnadsarbetare sökes

Vi söker en timavlönad mångsidig

byggnadsarbetare till tekniska verket

med början från den 1 november 2017.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. underhållsarbeten och mindre nybyggen. Vi förutsätter grundexamen inom byggnadsbranschen samt minst fem års arbetserfarenhet från branschen.

Ansökan med CV riktas till pedersore.kommun@pedersore.fi eller Pedersöre kommun, PB 1, 68911 BENNÄS. Ansökan, som märks ”byggnadsarbetare till tekniska verket”, inlämnas senast 15.9.2017 före kl. 15.00.

Närmare uppgifter fås av kommunens fastighetschef Peter Sundqvist, tel. 044-755 7662.