Byggande av Idrottsstigen i Ytteresse

Pedersöre kommun i samarbete med Pedersöre Vatten och Esse Vatten begär anbud för utbyggnad av bostadsområdet vid Storklubb i Ytteresse, Pedersöre.

Byggnadsobjektet innefattar byggande av en ny väg (Idrottsstigen) med tillhörande kommunalteknik.

 

Slutna anbud lämnas in senast onsdag 6.2.2019 kl.16.00 till:

 

Pedersöre kommun, Tekniska avdelningen

PB 1, 68910 Bennäs

 

Handlingarna fås per e-post av Patricia Forsström patricia.forsstrom@pedersore.fi