Bygga och bo i Pedersöre

Välkommen på minimässa till Sursik skola lördagen 25.4 kl. 10-14.

Mässan riktar sig till alla som planerar nybygge eller renovering. Bygga och Bo är gratis för alla, utställare och besökare. Pedersöre bjuder på sopplunch och kaffe.

På plats finns representanter för:

-byggnadsinspektion
-planläggning och tomtförsäljning
-vatten- och avloppsfrågor
-Pedersöre bostäder
-personal inom barndagvård och utbildning, kultur och fritid.

Utställare: Teri Hus, Kastelli, Älvsbyhus, Hartman Hem, Simons Element, Kreivitalo
BI Klemets, Ketec, PorausÄssät, JNT, EsseElektro Kraft
Aktia, Handelsbanken, Andelsbanken

 

 byggabo