Budgetramarna utgår från underskott år 2019

Kommunfullmäktige godkände enhälligt budgetramarna och budgetdirektiven för 2019 på höstens första möte i måndags.

Pedersöre räknar med ett underskott på 238 000 euro för nästa år. Det blir utfallet om de beräkningar som kommunen bygger sina budgetramar på, slår in.

Statsandelar och skatteinkomster beräknas bli 62,4 miljoner euro, med oförändrad skatteprocent. 

De totala kostnaderna uppgår till sammanlagt 85,6 miljoner euro. I budgetramen har kommunen räknat med att utgifterna för specialistvården ökar med 17 procent jämfört med årets budget. Däremot förutsätter kommunen att kostnaderna för social- och hälsovården håller samma nivå som i år.

I år kan underskottet bli 1,5–2 miljoner euro eftersom skatteintäkterna ser ut att minska medan kostnaderna för specialistvården ökar markant. I budgeten har Pedersöre däremot räknat ett litet överskott på 150 000 euro.

Nämnderna ska lämna in sina budgetförslag före den 28 september.

Kommunborgen
Fullmäktige beviljade Bostads ab Tegelbruksvägen kommunborgen för ett banklån på 220 000 euro. Lånetiden är 14 år. Bolaget ska använda pengarna till att renovera fasaden, bygga biltak och utföra markarbeten på gården. Lägenheterna kommer också att utrustas med luftvärmepumpar. Bolaget ägs till 82 procent av kommunen.

Markbyte vid Sursik
Kommunen förvärvar mark vid Sursik skola genom ett markbyte med Hans-Erik Sten. I bytet får kommunen ett cirka 8,6 hektar stort åkerområde intill Sursik. Kommunen överlåter i sin tur ett cirka 40,6 hektar stort skogsområde i Dragnäs i Esse till Sten. I bytet ingår skogsbeståndet och en mellanpenning på 21 950 euro.

Essma vill expandera
Företaget Essma i Ytteresse har planer på att bygga ut. Kommunen säljer knappt 2,5 hektar på ett område som gränsar till företagets nuvarande tomt. Essma betalar 20 000 euro för marken inklusive skogsbestånd.

Planer ändras
Fullmäktige godkände också en ändring av Kållby delgeneralplan samt en ändring av Sandsund detaljplan.​