Bokryggspoesi

bokpoesi1
6b:s elever i Ytteresse skola har skapat bokryggspoesi som de sedan fotograferat med skolans i-padar. Resultatet kan ses i Ytteresse bibliotek fram till 20.5.2014. Bokryggspoesi innebär att man skapar egna dikter genom att rada lämpliga böcker ovanpå varandra, så att man sedan genom att läsa boktitlarna från bokens ryggdelar uppifrån och neråt får en sammanhängande "dikt". Eleverna har använt böcker från både barn- vuxen och fackavdelningarna.