Beslut om Tummeliten först i december

Kommundirektören Stefan Svenfors drog tillbaka ärendet om det tvåspråkiga daghemmet Tummelitens framtid från kommunstyrelsens lista i torsdags.

Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik har föreslagit att verksamheten i Tummeliten ska flytta från Edsevö till Kållby daghem från och med hösten 2019. För att lösgöra plats skulle Kållby förskola flytta från Kållby daghem till Flynbo i Kållby.

Innan kommunstyrelsen tar ställning i ärendet behövs tilläggsutredningar.

– Kostnaderna för att renovera Flynbo är oklara. Det är risk att det blir dyrare än den första uppskattningen. Då är frågan om det är vettigt att göra om fastigheten till förskola för en temporär åtgärd, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Andra alternativ för Tummeliten/Peukaloinen ska också utredas. Till exempel om Edsevö skola är en möjlighet.

Kommunstyrelsen tar upp frågan på sitt nästa möte den 3 december.

Text: Malin Henricson