Beredningen av Österbottens organisationsdelegation fortsätter

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund beslöt den 26 mars 2018 att tillsätta Österbottens organisationsdelegation för mandatperioden 2018–2020 och inleda processen för att utse medlemmar till delegationen.

Organisationer och föreningar i Österbotten ombads föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen senast den 30 april 2018. Uppropet resulterade i sammanlagt 17 förslag till medlemmar. Landskapsstyrelsen beslöt på sitt möte den 28 maj 2018 att återremittera ärendet för ny beredning för att få en större geografisk spridning i delegationen.

Därför fortsätter ansökningstiden så att organisationer och föreningar i Österbotten kan föreslå lämpliga personer till medlemmar i organisationsdelegationen senast 31 augusti 2018 på adressen www.lyyti.fi/questions/70a6a7deca.

Landskapsstyrelsen utser organisationsdelegationen utifrån förslagen (förslagen från båda faserna beaktas).

Organisationsdelegationen är öppen speciellt för organisationer och föreningar vilkas verksamhet bidrar till det civila samhället i landskapet och det nya landskapet Österbotten. Syftet med organisationsdelegationen är bland annat att 1) stärka organisationers roll i utvecklingsarbetet i landskapet, i beredningen av landskapsreformen och som tjänsteproducenter, 2) göra organisationsverksamheten synlig och känd, 3) främja medborgarnas och organisationernas delaktighet och det civila samhället i landskapet samt 4) öka samarbetet och avtalsmässigheten mellan organisationerna samt mellan organisationerna och den offentliga sektorn.

Ytterligare information

Irina Nori, Österbottens förbund, tel. 044 032 0644, irina.nori@obotnia.fi