Bennäs triangelspår elektrifieras måndag 19.11

Observera!

Bennäs triangelspår elektrifieras måndag 19.11.2018. En linjespänning på 25 000 volt kopplas till banledningen.

Det är förenat med absolut livsfara att röra vid ledningarna eller de rörkonstruktioner som bär upp dem och också att närma sig dessa genom att sträcka ut diverse föremål mot dem. Det är farligt och vid vite förbjudet att röra sig på järnvägsområdet, med undantag för perronger och tillåtna färdvägar.

Föräldrar
Betona för era barn att det är farligt att röra sig på järnvägsområdet. Det är livsfarligt att klättra i elbanans stolpar eller upp på vagnarnas tak och att från marken eller vägbroar över järnvägen kasta eller sträcka käppar, järntrådar eller snören mot ledningarna och stolparna.

Se även Faktapaket för föräldrar

Trafikverket