Bennäs centrums framtidssaga

Under hantverkarmarknaden 28.6 kl. 15.00 - 17.30 finns författaren och mångsysslaren Päivi Jokitalo på plats utanför Kulturhuset AX. Passa på och framför era idéer till henne, så skriver hon en framtidssaga utgående från vad ni har berättat om era visioner för Bennäs centrum i framtiden. Projektet är en del av takevenemanget Future2017 – Samhällsfabriken med Concordia, Centria, Novia och handelskammaren som samarbetsparter.